Ремонтни работи по всякакви видове плавателни съдове

Дружество „Европа“ може да предложи установяване на контакти между румънски и френски дружества подизпълнители и френски клиенти/възложители, специализирани в кораборемонтния сектор. 

Разполагаме с широка мрежа квалифицирани възложители за ремонти или реконструкция, които можем да свържем с подизпълнители в България и Румъния.

Различните дейности, свързани с кораборемонтните работи са:

  • Инженеринг: реверсивен инженеринг, 3D скенер, индустриализация...
  • Механика
  • Метални конструкции - заварки
  • Тръбопроводи
  • Метален обков
  • Електричество
  • Боя
Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Експертиза за корабни ремонти

Предприятията, с които можем да ви свържем търсят подизпълнители за епизодични обекти въз основа на предварителни оферти, които да са в състояние да реагират в сравнително кратки срокове, като се имат предвид разбира се и законовите и административни формалности.

Предприятията подизпълнители трябва да разполагат със собствен персонал, да са автономни при управлението на дейностите си и да разполагат със служители, които са компетентни да комуникират относно напредъка на работите с местните супервайзори.

Това са необходимите предпоставки за успешно сътрудничество с потенциални клиенти в областта на кораборемонтните дейности във Франция

 

Корабно инженерство, фотограметрия и ремонт

Дружество „Европа“ вече съдейства на много български дружества по корабно инженерство, които работят на френския пазар точно в областта на ремонта, реконструкцията и индустриализацията.

Следователно разполагаме с мрежа от потенциални клиенти и възложители в области, изискващи специфична експертиза, като 3D лазерно сканиране. Те работят основно по включването на системи за пречистване на баластни води или за модификации/поставяне на скрубер.

Като цяло, целевите възложители могат да се включат при всякакви заявки за изготвяне на планове според изпълнителната документация на съществуващи кораби и да търсят специализирани подизпълнители за целта.

 

Кораборемонтни работи в България/Румъния

Дружество „Европа“ разполага с договори в различни корабостроителници във Франция, които се занимават с ремонт, поддръжка, реконструкция или модификация на кораби.

Обектите на партньорите ни разполагат с всички логистични, човешки и организационни конкурентноспособни структури, за да извършат в кратки срокове различните видове работи.

Все пак, при особени големи натоварвания, може да им се наложи да възложат тези дейности на партньори от чужбина. Може да става въпрос за ремонт на корабната конструкция, тръбопроводите, електричеството, механиката или повърхностен ремонт/боядисване на корабите.

А може да се търсят и подизпълнители за проектантските бюра.

 

Командироване на екипи на подизпълнители във Франция

Дружество „Европа“ ви свързва с възложители в различните видове кораборемонтни дейности за работа във Франция или в Европа.

Възложителите, които ви представяме, търсят подизпълнители в състояние да направят разценка на работите, да командироват персонал при спазване на законовите и административни изисквания във Франция и да извършат работите с квалифицирани и подготвени екипи.

Тези екипи трябва да спазват работните спецификации и графиците. Те отчитат напредъка на работите пред екипите за надзор на обекта или пред клиента.

Тези екипи могат да работят в корабостроителницата или директно по корабите.

 

Ремонт на кораби - метална конструкция/заварки

Разполагаме с мрежа от екипи на възложители, които могат да изискат ремонтни работи по корпуса - корабни блокове, но и в областта на реконструкцията, смяна на скрубер или какъвто и да е друг вид работи.

Търсят специализирани в областта си, подготвени екипи, които са напълно наясно със специфичната среда на кораборемонтните обекти.

Възложителите, с които можем да ви свържем основно са:

  • Кораборемонтни обекти
  • Преки подизпълнители за корабостроителници
  • Производители, които се нуждаят от монтаж на обекта или на борда на корабите

 

Ремонтни работи по тръбопроводите - метален обков

Подизпълнителите в областта на тръбопроводите и металния обков трябва да имат вече действащи на националната си територия екипи за дейностите по ремонта или модификация на тръбопроводи.

Трябва да са в състояние да работят на всякакъв вид обекти за ремонт или демонтаж - подмяна на тръбопроводите на кораба.

Освен това могат да бъдат командировани за по-значими проекти по реконструкция, инсталиране на система за пречистване на баластни води, скрубер...

 

Електрически работи

Тъй като ние, в дружество „Европа“ вече активно работим за представителството на подизпълнители за корабостроене във Франция в областта на електричеството и металния обков, можем да представляваме и подизпълнители на кораборемонтните обекти за демонтаж - ремонт и повторен монтаж на кабелни канали, полагане и изтегляне на нови кабели и/или работи по свързване. 

Кораборемонтни работи – корабна механика

Корабната механика е една от областите, в които често имаме потенциални заявки за кораборемонтни дейности във Франция.

Подизпълнителите, които изпращаме във Франция, имат експертиза за кораборемонтни дейности по всички механични части: демонтаж, проверка на клапани/пера на руля, помощ за стрингери, поддръжка и ремонт на двигатели...

Командированите на място екипи трябва да са автономни. Те работят в сътрудничество с местния координатор за извършване на работи според графика и според техническите изисквания в спецификациите.

 

Подготовка на повърхността и боядисване в кораборемонтни обекти

Дружество „Европа“ съдейства на български и румънски подизпълнители във Франция и Европа за поръчки за подготовка на повърхностите и нанасяне на боя.

Разполагаме с мрежа от дружества клиенти, които работят по кораборемонтни обекти за епизодични или по-дългосрочни обекти.