Установяване на контакт с клиенти във Франция в дървообработващата промишленост

Дружество „Европа“ е в състояние да ви представи на и да ви свърже с френски дружества клиенти или дистрибутори компании, които работят в сектора на дървообработването. 

Нашите експерти разполагат с мрежи от потенциални клиенти за различни продукти - субпродукти от дърво: дъскорезни изделия (дъски, трупи), производители на слепен слоест дървен материал, стълбове, пелети или мебели.

Освен това, можем да проведем целенасочено проучване за вашите продукти: идентификация и контакт с подходящи клиенти.

Вече имаме опит в различни проекти за износ: продукти от дъскорезници, стълбове, производство на мебели... Освен това разчитаме на специалисти от сектора и които работят в него, за да се възползваме от възможно най-добрата техническа подкрепа.

Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Износ на продукти от дъскорезници до готови продукти от дърво

България и Румъния разполагат с интересни, годни за използване горски площи, признати на европейско ниво.

Основните известни и налични видове са: дъб, бор, бук, топола, акация (бяла акация), череша, орех.

Можем да ви свържем с различни клиенти за дистрибуция на вашите продукти от дърво:

  •  Френски дъскорезници, желаещи да предоставят/завършат/възложат на подизпълнители част от обема си
  •  Активни агенти за доставяне - дистрибуция на изделия от дъскорезници или готови изделия от дърво
  •  Дистрибутори на дървени продукти

 

Нашата задача е да представим дружеството ви на целеви клиенти, да им представим вашите възможности за рязане, сушене и производство и да ги запознаем с конкретните ограничения на Балканите (срокове за транзитно преминаване, отрицателни температури през зимата...). Ние ви съдействаме при търговските отношения и предоставяме последващи услуги на клиенти.

По този начин можете да увеличите износа и печалбите си от Франция със стабилни и признати клиенти.

 

Износ на продукти от дъскорезници

Предлагате продукти нарязани и сушени дърва, обработени и преработени в съответствие със спецификациите, получени от клиента. Можете ли да предложите тези продукти на партньори или клиенти във Франция? Свързваме ви с бъдещите ви търговски партньори.

Основно се търсят дъски, трупи, необрязани дъски и/или стълбове от бор, обработени в автоклав (клас IV) или акация, палети...             

Дървените трупи могат да се сушат локално с цел износ на дъските за френския или западноевропейския пазар.