Консултации и съдействие за износ Франция

Със своите структури във Франция и България, дружество „Европа“ ви съдейства за развитието на експортните продажби в Западна Европа и по-конкретно във Франция, а също така и за развитието на износа на френски дружества в България и Румъния.

В екипа ни се включват румънски, български и френски консултанти, базирани във Франция и в България, които ще ви съдействат при развитието на пазарите ви за износ на стоки и услуги.

Ние работим на всякакви видове пазари и вече имаме опит в различни области: хранително-преработвателна промишленост, промишленост, инструменти, масова дистрибуция, корабостроителна индустрия, торове, етерични масла...

Като стриктно спазват изискванията ви за поверителност, екипите ни успешно ще проследят условията по договора и ще ви предложат персонализирано съдействие в краткосрочен/средносрочен или дългосрочен план, като всичко това е съобразено с нуждите ви.

Анализ на възможностите за износ във Франция

Първият етап, към който пристъпваме, е събирането на пълна информация за фирмата ви чрез нашия въпросник за квалификация. За целта ни е необходимо да се срещнем лично или да проведем разговор по телефона, за да се запознаем с фирмата ви, вашите нужди, графика на проекта ви за износ и свързаните с това предизвикателства.

След това е необходимо да оценим за нас възможността за износ в посочената област. Това се състои в измерване на експортния потенциал на предлаганите продукти/услуги, анализ на съотношението възможности/риск от процеса на бизнес развитие и установяване кои са подходящите географски сектори.

Освен това може да се измери и рентабилността на инвестицията за експорт.

По този начин постигате ясни резултати, инвестирате съзнателно и обезпечавате инвестицията си за износ. 

Избор на партньори за износ

Търсите дистрибутори/търговски агенти/или крайни клиенти за вашите продукти и услуги в секторите индустрия, хранително-преработвателна промишленост, обработка на пластмаси...?

Ние установяваме, квалифицираме и избираме партньорите, които са подходящи да развият и поддържат обема на вашите продажби във Франция

Благодарение на мрежите и всички местни средства, с които разполагаме (цифрови инструменти, местни професионални мрежи, професионални камари...), след задълбочен анализ на търсения пазар и прецизно определяне на целевия сектор, ви свързваме с дистрибутори/търговски агенти/крайни клиенти, които отговарят в най-голяма степен на нуждите ви.

Ние установяваме подходящите фирми, избираме ги чрез интервю по телефона или лична среща, представяме им вашите продукти и/или услуги, за да изготвим накрая кратък списък с надеждни партньори.

Съдействаме при преговорите, като ви предоставяме нашето ноу-хау и нашите материални и човешки ресурси.

При тази услуга ще сте в състояние да предвидите реално сътрудничество с квалифицирани и подходящи за развитието ви партньори.

 

Съдействие по време на пътуванията ви

Нашият екип ви помага да организирате пътуването си на място във Франция. Определяме вашия маршрут от пристигането ви на мястото до отпътуването ви.

Организираме графика ви за срещи с различните потенциални партньори, при необходимост осигуряваме пълна логистика, съдействаме ви по време на срещи, като осигуряваме превод, и ако е необходимо, търговското преговаряне.

Нашият екип е наясно с културните аспекти, специфични за всяка държава, и се старае да приспособи по най-добрия начин участието си, така че да защити търговските ви интереси.

В края на пътуването се осигурява и търговско проследяване на фирмите, с които са били проведени срещи, за да се запази динамиката след вашето посещение.

След пътуването си ще можете да стартирате търговско сътрудничество с новите си местни партньори.

Стартиране и проследяване на търговските отношения

В зависимост от нуждите на клиентите можем да осигурим стартирането и средносрочното или дългосрочно проследяване на новосъздадените търговски отношения.

Работим чрез регулярни контакти по телефона и физически срещи с вашите партньори, като улесняваме търговската комуникация и предоставяме допълнителна подкрепа: правна, счетоводна, във връзка с качеството...

По този начин следим развитието и сигурността на вашия оборот на местно ниво.

 

Персонализирани услуги за износ

Всички услуги за износ, които предлагаме, са персонализирани. При предварителното интервю се определят нуждите ви и заедно намираме подходящо решение, което пропорционално отговаря на нуждите ви.

Съдействието за износ във Франция, което предлагаме, може да бъде ограничено до търсене на партньори, но може и да е дългосрочно съдействие, според желанието ви.

Освен това разполагаме с мрежа от консултанти на европейско ниво, към които можем да се обърнем, когато имаме нужди в други зони на Европа.

За повече информация се свържете с нас чрез формата за контакт.