Експорт на проекти за електрически инсталации в промишления сектор във Франция

Електрическата инсталация е един от основните елементи при изграждането на нова сграда. Дружество „Европа“ се ангажира да ви свърже с най-добрите възложители за работи по промишлени електрически инсталации в промишлеността, хранително-преработвателна промишленост (заводи), сектора на услугите (офиси) и в обществени сгради във Франция и западна Европа.

 

Работите са свързани с предварителната изработка и монтажа на електрически мрежи, силни и слаби токове и полагане на кабели и електрическо свързване.

 

Дружество „Европа“ ви свързва с предприятия, които осигуряват монтаж на промишлени електрически инсталации или са главни изпълнители на обекти, които ви предлагат съответни проекти във Франция.

Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Работи по електрически инсталации в секторите на промишлеността и услугите във Франция

Възложителите, които дружество „Европа“ ви предлага са специализирани в предварителната подготовка, монтажа, свързването и ремонта на всякакви видове електрически мрежи. Тъй като не разполагат с работна ръка, която да поеме целия предоставен обем работи, те редовно възлагат за подизпълнение работите си по електрически инсталации при чуждестранни дружества,

 

Това се отнася до различни електрически работи, инсталация и пускане в експлоатация на електрически инфраструктури, за предприятията в сектора на промишлеността и услугите за нови работи и реновация.

Монтаж на окабеляване на сграда

В индустриалния сектор, какъвто е корабостроенето, към електричеството се включват и дейности по железарията: кабелни канали.

За дейността по предварителна изработка и монтаж на кабелни канали са необходими квалифицирани шлосери и заварчици (141, неръждаема стомана).

Екипите ви може да се заемат с предварителната изработка на кабелните канали в цеховете ви/или във Франция. След това те ще се заемат с монтажа на обекта, като стриктно следват плановете и техническите спецификации.

Полагане на кабели при изграждането на нови сгради

Освен монтажа на кабелни канали, потенциалните клиенти, с които дружество „Европа“ ви свързва, може да изискват дейности по полагане на кабели в маршрутизирани мрежи с включени планове или на вторични мрежи (немаршрутизирани).

Електрическо свързване в областта на сградостроителството

Дружество „Европа“ ви свързва с дружества клиенти или възложители във Франция за дейностите по свързване към електрически шкафове.

Френските дружества, с които можете да сътрудничите при подизпълнение, търсят електрически екипи, които са в състояние да извършат промишленото електрическо окабеляване по шкафове или кутии.

Дружествата клиенти могат да са и главни изпълнители на строителни обекти в промишлени сгради, така и електрически дружества, които търсят допълнителни възможности при пикови натоварвания.

Свържете се с нас, за да намерите нови възможности във Франция при дружества клиенти по промишлено електричество за работите по монтаж на кабелни канали, полагане на кабели и промишлено електрическо свързване.