Намиране на партньори: решения на местно равнище на проблемите ви в чужбина

Френско-българско дружество, специализирано в оказване на съдействие на дружества в чужбина, ние, в „Европа“ разполагаме с динамичен екип, който е в състояние да отговори на нуждите ви от чуждестранни подизпълнители (България/Румъния/Франция), и същевременно на стремежа ви за развитие на дейности по износ или установяване на местни дружества.

Специалист по намиране на доставчици – подизпълнители в България/Румъния/Франция

С повече от 10 години опит в корабостроителния и индустриалния сектор, ние от дружество „Европа“ ще ви консултираме при дейностите ви за внос (намиране на доставчици/подизпълнители)

Тъй като разполагаме с представителство и в западния и в източния край на Европейския съюз – Ла Ришарде (Франция) и Варна (България), дружеството ни ползва местните професионални мрежи, което ни дава възможност бързо да се адаптираме към това, което клиентите ни търсят и да им предложим най-добрите решения за намиране на доставчици.

През годините екипите на дружество „Европа“ са придобили специфичен опит, конкретно в областите за подизпълнение за корабостроителни и промишлени дейности за инженеринг – предварително изработване – монтаж, боядисване. Понастоящем разполагаме с гъста мрежа установени и квалифицирани подизпълнители, благодарение на което можем да отговорим на нуждите ви в съвсем кратки срокове.

 

Развитие на износ във Франция

Дружество „Европа“ предлага съдействие за износ на български и румънски дружества във Франция.

Имаме богат опит в няколко области на дейност като: хранително-преработвателна промишленост, торове, дрогерия, GSB, корабостроителна промишленост, дърводобив, етерични масла, осветление ...

Като цяло, способността ни точно да определим каква е дейността ви, предлаганите продукти и/или услуги и целите за износ ни позволяват да предложим решения на местно равнище чрез партньорства с агенти-дистрибутори или с крайни клиенти.

Методологията ни за работа, съчетана с мрежите ни на местно ниво, са нашата гаранция за успех на вашите проекти.

 

Установяване – подбор на персонал във Франция

Присъствието ни във Франция чрез офиса ни „Европа Франция“, базиран в Ла Ришарде, ни дава възможност да предлагаме свързани услуги за установяване за френски дружества.

От определянето на местна структура със свързване с доверени правни кантори до подбора на сътрудници, през намирането на търговски и промишлени помещения, предлагаме комплексно решение за съдействие при установяването ви във Франция.

 

Съдействие за френски дружества в България

По-конкретно дружество „Европа“ оказва съдействие в чужбина, както на румънски и български дружества към Франция/така и на френски дружества към България и Румъния. От години допринасяме за търговското развитие на дружества във Франция в различни области: обработка на пластмаси, осветление, метални конструкции-заварки, промишленост, корабостроителни обекти, хранително-преработвателна промишленост...

Тази „двупосочност“ на предлаганото съдействие ни позволява да уплътним мрежите си от контакти на местно ниво и, ако е необходимо, да ви предложим квалифицирани партньори без допълнителни разходи.