Пълни услуги за съдействие в чужбина

Тъй като разполага с местна партньорска мрежа в чужбина, дружество „Европа“ е в състояние да ви предложи решения, съобразени с нуждите ви от създаване на филиал/клон във Франция.

Съдействие при създаването на място на стопанска дейност във Франция

Искате да създадете място на стопанска дейност - клон или филиал във Франция? Дружество „Европа“ може да ви съдейства при отделните етапи за установяване на място:

  • Избор на формата на дружеството, като взема предвид данъчните и законови изисквания
  • Съставяне на устави и дружествени договори на френски - български език / или френски / румънски език.
  • Създаване на местно дружество и административни постъпки
  • Предоставяне на дружеството на наш адрес, ако е необходимо.
  • Установяване на контакт с правни и счетоводни експерти

 

Търсене на помещения - предоставяне на адрес на предприятия във Франция

Дружество „Европа“ може да ви предложи предоставяне на адрес на дружеството ви в България, както и идентификация на промишлените ви помещения или тези за услуги (офиси) във Франция.

Тъй като разполагаме с офиси в Ла Ришарде (Бретан) - можем да предложим предоставяне на правен адрес на предприятия.

Като се осланя на мрежа от специалисти по недвижими имоти, дружество „Европа“ съдейства и на чуждестранни дружества в търсене на помещения, било то промишлени цели или за услуги. На това основание, дружество „Европа“ участва в различните етапи на търсенето:

  • Съставяне на спецификация за необходимостите от недвижими имоти
  • Определяне и избор на съответни помещения чрез мрежата ни от експерти по недвижими имоти
  • Посещение на място
  • Съдействие при сключване на договори

 

Набиране на персонал във Франция

Дружество „Европа“ разполага с партньори, специализирани в набирането на персонал във Франция, независимо дали става въпрос за еднократни задачи или постоянен персонал (CDI).

Съдействаме ви при определяне на нуждите ви, търсенето и установяването на съответните профили и различните фази, от поддръжка до набиране.

 

Правно и счетоводно съдействие

Дружество „Европа“ предоставя на разположение мрежите си от специалисти по правни и счетоводни въпроси.

Постъпките за установяване на предприятия в чужбина пораждат редица нови счетоводни, осигурителни и данъчни проблеми в променяща се среда: социални осигуровки, проблеми при фактурирането и отношения майчино-дъщерно дружество и цена за прехвърляне, които са достатъчно сложни теми за разрешаване в международна среда.

 В такъв случай е задължителна намесата на специалист от всяка една област.

 

В страните, в които оперира, дружество „Европа“ разполага с подходящи партньори, които са квалифицирани да предоставят конкретни разяснения по всеки от посочените проблеми. Екипите ни ви съдействат при счетоводния, правния и данъчния анализ и ви консултират относно отговорите, които трябва да се дадат.