Servicii complete de asistenţă pe plan internaţional

Beneficiind de o reţea de parteneri de dimensiuni locale şi internaţionale, Evropa este în măsură de a vă ofei un ansamblu de răspunsuri adaptate nevoilor dumnevaostră în materie de înfiinţare de filiale / sucursale în Franţa.

Asistenţă pentru crearea unui sediu stabil în Franţa

Doriţi să creaţi un sediu stabil – sucursală sau filială – în Franţa ? Evropa este în măsură de a vă acompania în diferitele etape ale procesului de implantare locală:

  • Alegerea tipului de societate ţinând cont de constrângerile fiscale şi legale
  • Redactarea statutelor şi pactelor între asociaţi în franceză – bulgară sau franceză / română
  • Crearea unei societăţi locale şi a procedurilor administrative
  • Găzduirea societăţii în sediul nostru, dacă este necesar
  • Punerea în legătură cu experţi juridici şi contabili

Căutare unui sediu – Găzduirea întreprinderilor în Franţa

Evropa este în măsură de a vă propune găzduirea companiei dumneavoastră în Bulgaria, dar şi identificarea de sedii industriale sau terţiare (birouri) în Franţa. Dispunând de birouri în La Richardais (Bretagne) – vă putem propune găzduirea sediului social al întreprinderii dumneavoastră.

Sprijinindu-se pe o reţea de specialişti din domeniul imobiliar, Evropa acompaniază de asemenea societăţile străine în căutarea lor de sedii, fie ele industriale sau terţiare. În acest context, Evropa intervine în diferitele etape ale căutării :

  • Elaborarea unui caiet de sarcini asociat necesităţilor imobiliare
  • Identificarea şi selecţionarea spaţiilor pertinente prin intermediul reţelelor de experţi imobiliari
  • Vizită la faţa locului
  • Asistenţă în momentul contractualizării

Recrutarea personalului în Franţa

 

Evropa dispune de un ansamblu de parteneri specializaţi în recrutarea personalului în Franţa, pentru misiuni punctuale sau recrutări permanente (contracte pe durată nedeterminată).

 

Vă acompaniem în definirea nevoilor dumneavoastră, în căutarea şi identificarea profilurilor pertinente, dar şi în diferitele  etape ale recrutării -  de la interviu până la recrutarea propriu-zisă.

Asistenţă juridică şi contabilă

 

Evropa vă pune la dispoziţie reţelele sale specializate în domeniul juridic şi contabil.

 

Demersurile de implantare a întreprinderilor în străinătate generează un ansamblu de probleme contabile, sociale şi fiscale noi, aflate într-un context evolutif : contribuţiile sociale, problemele de facturare şi legătura dintre întreprinderea mamă – fiică, dar  şi preţul de transfer sunt subiecte greu de înţeles într-un context internaţional.

 

 

Intervenţia specialiştilor din fiecare domeniu este astfel indispensabilă.

 

Evropa dispune, în diferitele ţări de intervenţie, de un ansamblu de parteneri pertinenţi şi calificaţi, capabili de a oferi răspunsuri precise la  fiecare dintre problemele menţionate anterior. Echipele noastre vă acompaniază în analiza contabilă, juridică sau fiscală şi vă sfătuiesc în ceea ce priveşte răspunsurile pertinente ce trebuie aduse.