Consiliere şi asistenţă export în Franţa

Dotată cu structuri în Franţa şi Bulgaria, Evropa vă acompaniază în dezvoltarea serviciilor dumneavoastră de vânzare şi export în Europa de Vest, cu precădere în Franţa. Totodată, Evropa acompaniază şi dezvoltarea   serviciilor de export ale societăţilor franceze în Bulgaria şi România.

Echipa noastră este constituită din consultanţi români, bulgari şi francezi, bazaţi în Franţa şi Bulgaria, ce vă vor însoţi în dezvoltarea  serviciilor dumneavoastră pe pieţele de export.

Intervenim pe toate tipurile de pieţe de desfacere, dispunând deja de experienţă în diferite domenii : sector agroalimentar, industrie, utilaje, comerţ cu amănuntul, industrie navală, îngrăşăminte, uleiuri esenţiale...

În conformitate cu cerinţele dumneavoastră în materie de confidenţialitate, echipele noastre vor veghea la buna desfăşurare a clauzelor contractuale, propunându-vă asistenţă personalizată pe termen scurt / mediu sau lung, în funcţie de nevoile dumneavoastră.

Analiza oportunităţilor de export în Franţa

Prima etapă a procesului nostru de intervenţie consistă în colectarea informaţiilor complete asociate companiei dumneavoastră prin intermediul unui chestionar de calificare. Pentru a realiza această etapă, procedăm la o intervenţie telefonică sau la o întrunire fizică pentru a identifica mai bine societatea dumneavoastră, nevoile, timingul proiectului dumneavoastră de export şi obiectivele asociate acestuia.

Acest demers ne permite să evaluăm oportunităţile de export asociate zonei vizate.  Aceast procedeu implică măsurarea potenţialului activităţii de export al produselor / serviciilor propuse, analiza raportului oportunitate - risc asociat dezvoltării comerciale şi identificarea sectoarelor geografice pertinente.

Astfel, dacă rezultatele sunt concludente, veţi putea investi înţelept şi  veţi putea securiza investiţia dumneavoastră în materie de export.

Selecţionarea partenerilor în cadrul exportului

Vă aflaţi în căutare de distributori / agenţi comerciali / sau clienţi finali pentru produsele /serviciile dumneavoastră din sectorul – industrial, agroalimentar, plasticului... ?

Identificăm, calificăm şi selectăm parteneri pertinenţi capabili de a dezvolta şi asigura continuitatea vânzărilor dumneavoastră de produse / servicii în Franţa.

Beneficiind de o reţea bine dezvoltată şi utilizând toate resursele locale de care dispunem (instrumente digitale/ reţele profesionale locale...) - după o analiză aprofundată a pieţei de desfacere vizate şi o definire precisă a sectorului ţintă - vă putem pune în contact cu distributori / agenţi comerciali / clienţi finali adaptaţi nevoilor dumneavoastră.

Identificăm companiile pertinente, le selectăm prin intermediul unor interviuri telefonice sau reuniuni fizice, prezentăm produsele şi / sau serviciile dumneavoastră pentru a ajunge la o listă scurtă de parteneri fiabili.  Vă acompaniem pe toată durata negocierilor punându-vă la dispoziţie cunoştinţele şi resursele noastre materiale şi umane.

Conform termenilor asociaţi acestei prestaţii, veţi putea avea în vedere o veritabilă colaborare cu parteneri avizaţi şi pertinenţi în cadrul dezvoltării serviciilor dumneavoastră de export.

Asistenţă în cadrul deplasărilor locale

Echipa noastră vă ajută în organizarea deplasărilor la nivel local, în Franţa. Definim itinerariul dumneavoastră de la sosirea pe site până la plecare.

Organizăm programul dumneavoastră de întruniri cu diverşii parteneri potenţiali, asigurăm dacă este necesar logistica completă, vă acompaniem în cadrul întrevederilor dumneavoastră şi asigurăm traducerea şi – dacă este necesar – negocierea părţii comerciale.

Echipa noastră este „sensibilizată” în ceea ce priveşte aspectele culturale specifice fiecărei ţări, adaptându-şi astfel intervenţia pentru a vă apăra cât mai bine interesele comerciale.

La sfârşitul deplasării este asigurată o monitorizare comercială a întreprinderilor întâlnite astfel încât dinamica angajată în timpul vizitei să fie menţinută.  La sfârşitul deplasării, veţi fi în măsură de a vă angaja o într-o colaborare comercială cu noii dumneavoastră parteneri locali.

Lansarea şi monitorizarea relaţiei comerciale

În funcţie de nevoile clienţilor noştri, putem asigura lansarea şi monitorizarea pe termen mediu sau lung a relaţiei comerciale nou create.

Operăm prin intermediul intervenţiilor telefonice şi întrunirilor fizice regulate cu partenerii dumneavoastră, pentru a facilita comunicaţiile comerciale şi aportul de suport anex : juridic, contabil, calitate...

Veghem astfel la buna dezvoltare şi la securizarea cifrei dumneavoastră de afaceri la nivel local.

Servicii export personalizate

Totalitatea serviciilor export pe care vi le propunem sunt personalizate. Nevoile dumneavoastră sunt definite în cadrul unei întrevederi prealabile, iar mai apoi echipa noastră vă propune o soluţie adaptată, proporţională nevoilor dumneavoastră.

Serviciile noastre de acompaniere export în Franţa se pot limita la o simplă căutare de parteneri, precum şi la o asistenţă pe termen lung, în funcţie de cererea dumneavoastră.

De altfel, dispunem de o reţea de consultanţi la scară europeană la care putem face apel în cazul în care serviciile vizează alte zone din Europa.

Pentru informaţii mai ample, vă invităm să ne contactaţi prin intermediul formularului de contact.