Punere în legătură cu subcontractanţi /furnizori

Echipele  noastre se angajează în a vă găsi cei mai buni subcontractanţi / furnizori. Sprijinindu-ne pe o definiţie precisă a nevoilor dumneavoastră în termeni de competenţe, perimetre de activitate, volume / sarcină de lucru, vă punem în contact cu întreprinderi competente, competitive şi experimentate ce provin în principal din Europa occidentală (Franţa).

Analiza nevoilor în materie de subcontractare, o condiţie prealabilă a reuşitei

Definirea precisă a nevoilor dumneavoastră constituie o etapă indisbensabilă într-un  proces de căutare orientat şi eficient al subcontractării.

Înainte de colaborarea noastră propriu-zisă, procedăm la o întrevedere fizică  sau la o conferinţă telefonică pentru a identifica structura companiei dumneavoastră şi a determina cu precizie nevoile dumneavoastră în termeni de :

  • Competenţe pentru servicii / definirea produsului
  • Domenii de activitate ce necesită subcontractare
  • Volume de furnizare sau de subcontractare
  • Durata colaborării
  • ...

Aceste elemente ne vor permite mai apoi să identificăm companii adaptate în termeni de mărime – structură şi capacitate productivă.

Căutare de subcontractanţi în Franţa

Echipele noastre bilingve franceză-bulgară sau franceză-română, depun toate eforturile pentru a selecţiona parteneri fiabili şi calificaţi.

Pentru realizarea acestui lucru ne bazăm pe prezenţa noastră locală – birou în Franţa – dar şi pe structurile profesionale locale ( camere profesionale – clienţi existenţi...).

Privilegiem selecţia structurilor stabile, solide din punct de vedere financiar şi structural, a căror calitate a serviciului am putut-o deja măsura. Acordăm o atenţie deosebită structurii manageriale a partenerilor aleşi.

Asistenţă pe durata întâlnirilor cu subcontractanţii

Echipele noastre poliglote  (franceză, bulgară, română, engleză)  se angajează în a vă organiza deplasările şi în a vă acompania pe durata întrunirilor cu viitorii dumneavoastră parteneri.

Vă putem planifica călătoria, organizarea logistică pe site. Echipa noastră se va ocupa de dumneavoastră de îndată ce veţi sosi în străinătate.  Aceasta asigură traducerile pe durata vizitelor cu furnizorii în Franţa. Asigurăm de asemenea negocierile conform directivelor primite din partea dumneavoastră.

„Dubla” cultură a echipelor noastre vă permite de a beneficia de stăpânirea codurilor şi elementelor culturale locale – esenţiale pentru buna derulare a discuţiilor.

La sfârşitul întunirilor realizate, ar trebui să fiţi în măsură de a angaja relaţii comerciale sigure cu partenerii selecţionaţi.

Acompanierea relaţiei de subcontractare

Oferim  – prin intermediul contractelor specifice – o acompaniere pe termen lung a relaţiei de subcontracare, atunci când se doreşte acest lucru.

Această asistenţă se traduce printr-o monitorizare a comunicărilor sau prin punerea în funcţiune a unei interfeţe de comunicare între contractantul general şi subcontractant.

De altfel, procedăm  în mod regulat la întruniri locale sau conferinţe telefonice pentru a asigura o bună relaţie partenerială din punct de vedere calitativ şi comercial.

Acompaniind deja societăţi franceze în Bulgaria şi România în acelaşi tip de demers, echipa noastră are experienţă în gestionarea relaţiilor de sub-contractare pe termen lung.

Astfel puteţi beneficia de o relaţie comercială perenă şi fructuoasă.

Căutare de noi subcontractanţi

Subcontractantul sau furnizorul dumneavoastră nu-şi poate îndeplini obligaţiile ?

Noi vă putem găsi un altul!

Echipa noastră dispune de subcontractanţi „de rezervă”, fapt  ce ne permite de a vă oferi o soluţie alternativă de sourcing în cazul în care subcontractantul sau furnizorul actual nu-şi poate îndeplini atribuţiile.

Ȋn acest context, supraveghem sectorul pentru a menţine  legătura cu partenerii potenţiali. Astfel, garantăm siguranţa şi continuitatea acţiunilor dumneavoastră de sourcing.