Lucrări de reparaţii pentru toate tipurile de navă

Evropa  este capabilă de a pune în contact societăţile subcontractante române şi bulgare cu clienţi / contractanţi francezi specializaţi în sectorul reparaţiilor navale.

Dispunem de o vastă reţea de contractanţi calificaţi din domeniul  raparaţiilor sau modernizării (refit), pe care îi putem pune în legătură cu subcontractanţi din Bulgaria sau România.

Diferitele activităţi asociate lucrărilor de reparaţii navale sunt :

  • Inginerie : retro-inginerie, scaner 3D, industrializare...
  • Mecanică
  • Oţelărie (structură corp navă) – sudură
  • Tubulatură
  • Lăcătuşerie
  • Electricitate
  • Vopsitorie
Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Expertiză în cadrul reparaţiilor navale

Companiile pe care vi le prezentăm se află în căutare de subcontractanţi susceptibili de a interveni în timp relativ scurt – ţinând cont de constrângerile legale şi administrative – pe proiecte punctuale, conformându-se totodată cotaţiilor transmise în prealabil.

Companiile subcontractante trebuie să dispună de o încadrare proprie, să fie autonome în gestionarea lucrărilor lor şi să dispună de personal competent capabil de a comunica cu supervizorii locali pe tema avansării lucrărilor.

Acestea sunt condiţiile prealabile, necesare pentru o bună colaborare cu potenţialii clienţi pe piaţa raparaţiilor navale din Franţa.

Inginerie navală, fotogrametrie şi refit

Evropa acompaniază deja, în sectorul industriei navale franceze, mai multe societăţi bulgare de inginerie navală, active mai ales în domeniul reparaţiilor, moderinzării (refit) şi industrializării.

Dispunem aşadar de o reţea de clienţi şi contractanţi potenţiali în domenii de expertiză specifice precum scanarea laser 3D. Aceştia intervin în special în ceea ce priveşte integrarea sistemelor de tratare a apelor de balast, sau în ceea ce priveşte modificările / implementările de scruber.

În general, contractanţii generali identificaţi pot să intervină pe toate tipurile de cereri  asociate planurilor „as built” (ca şi construit) pentru nave existente, aceştia fiind totodată în căutare de societăţi subcontractante specializate în realizarea acestor tipuri de planuri.

 

Lucrări de reparaţii navale în Bulgaria / România

Evropa se află în contact cu diferitele şantiere navale din Franţa, active în cadrul lucrărilor de reparaţii, mentenanţă, refit sau conversie de nave.

Şantierele partenere dispun de totalitatea structurilor logistice, umane şi de organizare competitive pentru a săvârşi, în timp rapid, diferitele lucrări necesare.

Cu toate acestea, atunci când volumul de lucru este prea mare, aceste şantiere pot fi nevoite să externalizeze această încărcare către parteneri din străinătate. Acestă externalizare poate viza reparaţiile  structurii navelor, tubulaturii, electricităţii, părţii mecanice sau serviciile de preparare a suprafeţelor / vopsitorie navală.

De altfel, subcontractarea birourilor de proiectare şi inginerie navală poate fi necesară.

Detacharea echipelor subcontractoare în Franţa

Evropa  vă pune în legătură cu contractanţi din diferitele domenii de activitatea asociate reparaţiilor navale, pentru a efectua intervenţii în Franţa şi în Europa.

Contractanţii pe care vi-i prezentăm se află în căutare de subcontractanţi capabili de a realiza cotaţia lucrărilor, de a detaşa  personalul în conformitate cu normelor legale şi administrative din Franţa şi de a realiza lucrări cu echipe calificate şi bine încadrate.

Echipele ce intervin în străinătate trebuie să asigure respectarea caietului de sarcini al lucrărilor, dar şi a planning-urilor. Acestea efectuează raportarea avansării lucrărilor către echipele de supraveghere ale şantierului / sau către client.

Echipele solicitate pot interveni pe site-ul şantierului naval sau direct la bordul vapoarelor.

Reparaţii navale – oţelărie / sudură

Dispunem de o reţea de contractanţi susceptibili de a solicita intervenţii pentru repararea cocii (corp navă) – blocurilor de navă, dar şi intervenţii în cadrul lucrărilor de refit, schimbării de scrubber sau a oricărui alt tip de activitate.

Cererea lor vizează echipe specializate în domeniul lor de activitate, încadrate şi ce înţeleg perfect contextul specific al şantierelor de reparaţii navale.

Profilurile contractanţilor cu care vă punem în contact sunt în principal următoarele :

  • Şantiere de raparaţii navale
  • Subcontractanţi de rang 1 ai şantierelor navale
  • Fabricanţi de soluţii ce necesită montarea pe şantier sau la bordul navelor

Lucrări de reparare tubulatură – lăcătuşerie

Subcontractanţii pe care îi acompaniem în domeniul tubulaturii şi lăcătuşeriei trebuie să dispună de echipe ce sunt deja active pe teritoriul naţional în sectorul reparaţiilor  sau modificării instalaţiilor de tubulatură.

Acestea trebuie să fie în măsură de a interveni pe orice tip de şantir de reparaţii pentru demontare – înlocuire a conductelor unei nave.

De asemenea, echipele se  pot  deplasa pentru realizarea proiectelor mai mari de refitting, instalarea sistemelor de tratare a apelor de balast, scrubber...

Lucrări electricitate

Evropa este deja activă în domeniul reprezentării subcontractanţilor pentru lucrări de construcţie navală în Franţa, în sectorul electricităţii şi lăcătuşeriei. Societatea noastră poate de asemenea reprezenta subcontractanţi în cadrul intervenţiilor pe şantierele de reparaţii navale, pentru activităţi de dezasamblare – reparaţii şi reasamblare a traseelor electrice, instalare şi tragere de noi cabluri şi /sau toate lucrările de racordare.

Lucrări de reparaţii navale – mecanică navală

Domeniul mecanicii navale este unul dintre sectoarele în care putem dispune de cereri recurente pentru dosare de reparaţii navale în Franţa.

Cererile vizează subcontractanţii pe care îi acompaniem în Franţa, capabili de a interveni pe şantierele de reparaţii navale,  în cadrul lucrărilor ce vizează  toate componentele mecanice : dezasamblare, control de vane / safrane, asistenţă pe stringhere, întreţinere şi reparare a motoarelor...

Echipele detaşate în străinătate trebuie să fie autonome.

Acestea lucrează în colaborare cu coordinatorul local pentru a realiza şi finaliza lucrările la timp, ţinând seama de calendarul stabilit şi de exigenţele tehnice asociate caietului de sarcini.

Pregătirea suprafeţelor şi lucrările de vopsitorie pe şantierele de reparaţii navale

Evropa acompaniază societăţi subcontractante bulgare şi române în Franţa şi Europa în domeniile de pregătire a suprafeţelor şi aplicare a vopselei.

Dispunem de o reţea de contacte bine definite, asociate clienţilor ce intervin pe şantierele de reparaţii navale în cadrul lucrărilor punctuale sau pe termen îndelungat.