Осъществяване на контакт с френски клиенти за работите с листов материал и заваряване по кораби

Ние, от дружество „Европа“, сме в състояние да предложим на корабните подизпълнители възможност за установяване на контакт с квалифицирани дружества възложители във Франция и Европа за осъществяване на дейности в областта на корабните метални конструкции: круизни или пътнически кораби, офшорни кораби, военни кораби, риболовни кораби... както за дейности по сглобяването на панели, блокове или предварителен монтаж (съединяване)

 

Екипите ни във Франция са в непрекъснат контакт с различни възложители, корабостроителници или други потенциални клиенти в корабостроителния и офшорния сектор. Ние сме в състояние да осигурим контакт за проектите за морски метални конструкции и заваръчни работи, производство на елементи от метални изделия (метални корпуси), ламаринени листове и ключалки и обков за кораби в процес на изграждане и/или ремонт.

Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Голямо разнообразие от проекти, които да се осъществят във Франция

Ние предлагаме осъществяване на контакт с дружества във Франция за производство на корабни корпуси на различни етапи: предварителна подготовка, сглобяване на панели и блокове, предварителен монтаж.

Предварителна подготовка - сглобяване на първите ламаринени обшивки на корабите

Първият етап от дейностите, извършвани от работниците и заварчиците на метални обшивки в корабостроителницата е този на „предварително подготвяне“: те получават първите ламаринени листове, за да създадат първите части от конструкцията на кораба. Сглобяват ги според плановете за 2D конструкция.

Сглобяване на панели и блокове, метални листове и заваряване

Монтажниците на метални конструкции сглобяват вертикалните и хоризонталните елементи в 3D, така че сглобените листове да приемат формата на панели и секции, които, след като веднъж бъдат сглобени създават блок, който представлява корпуса на кораба. Това е прецизна работа, изискваща умение за разчитане на планове и оптимизирана организация на строителните екипи.

Предварителен монтаж: съединяване на блокове и бордове

Последният етап, за който можем да имаме заявки от френски корабостроителници, е този за съединяване на блоковете по време на предварителния монтаж и съединяването на борда на корабите. Дейността се състои в сглобяване на блоковете, включително центриране и след това съединяване на блокове и прегради. Тази дейност изисква строго специфични умения, по-конкретно за заваряване на местата на съединяване на планширите.

Възложителите и корабостроителниците, с които работим, изискват високо ниво на организация и квалификация, особено за заварките (разрешително 136 PE/PF/PG).

Вече имаме богат опит в тази дейност, като разработихме няколко екипа във Франция, в корабостроителница „Шантие дьо л’Атлантик“ и по-конкретно за персонал от 80 до 150 души общо.

Проекти, които включват алуминиеви заварки във Франция

По-конкретно, работим с корабостроителници или индустриалци в търсене на специалисти по алуминиеви заварки, способни да работят по реализирането на алуминиеви елементи: алуминиеви корпуси, елементи за надстройки...