Търсене на клиенти/възложители за основен и детайлен дизайн във Франция и Европа

Дружество „Европа“ свързва дружества, които осъществяват дейност по корабостроене в корабостроителница, с проектантски бюра, които са експерти в тази област. Ние съдействаме на дружества в чужбина, за да ги свържем с квалифицирани основни възложители - корабостроителни или ремонтни обекти, проектантски бюра, инженери корабостроители - за работа по различните фази на проектиране - общо и/или подробно за всички видове граждански и военни кораби.

Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Намерете клиенти за дизайн на корпуса – тръбопроводите – ключалките и обкова

Дружество „Европа РВ“ ви свързва с квалифицирани възложители от различни области на корабостроенето: корпус/конструкция, тръбопроводи, ключалки и обков, електричество.

Потенциалните клиенти могат да се заинтересуват както от предпроектни проучвания за плавателен съд (предварителен проект: коструктивни изчисления, документи за стабилност, разширено и подробно проектиране, производствени досиета…), така и от общото проектиране на кораба (основен дизайн).

Но най-често търсената услуга остава фокусирана върху подробното проектиране (подробен дизайн).

Проектантските бюра могат да работят и с инженери корабостроители за дейностите по проектиране на корпуси/тръбопроводи, ключалки и обков...

Проектите, за които френските възложители ни питат, изискват истинско ноу-хау в проектирането на плавателния съд, могат да бъдат за „малки“ съдове като риболовни лодки, речни кораби, но и върху по-големи съдове като пътнически кораби (круизни кораби) или военни/офшорни кораби.

 

Проектиране на военни кораби

С цел развитие на дейността на проектантското ви бюро, желаете да работите с възложители, специализирани в производството на военни кораби и флоти. Ние, в дружество „Европа“ се ангажирам да открием и да ви свържем със специалисти в тази област и да осигурим съдействие с екипа в корабостроителницата за всички проучвания, за които ще отговаряме (функционалност, стабилност, конструкция на корпуса...).

Контакт с корабостроителници - пътнически/круизен кораб

Франция разполага с една от най-големите корабостроителници за круизни кораби, корабостроителница, която участва в изграждането и на военни и офшорни проекти (облицовки за офшорни вятърни централи).

Ние в дружество „Европа“ разполагаме с контакти на купувачи и инженери от корабостроителница „Шантие дьо л’Атлантик“ - специалисти в строителството на пътнически кораби. Те участват в предварителния проект, по-конкретно при проектното проучване и осъществимостта за развлекателни лодки, круизни кораби, лайнери ... Но също така и за подробни проучвания, хидродинамика, стабилност, задвижване ...

Обикновено те възлагат работата си на подизпълнители квалифицирани проектантски бюра в Източна Европа и по-конкретно в Румъния и България.

От основния дизайн до детайлния проект на плавателния съд

Какъвто и да е проектът за корабна конструкция - военен или круизен, желанията на потенциалните ви клиенти във Франция могат да обхващат от предпроектното проучване, през анализа и проектирането на спецификациите в сътрудничество с корабособственика, до плановете за изпълнение и техническите спецификации за корабостроителницата.

Корабостроителниците са с вас на всеки етап от надзора и изпълнението на проекта.

Те могат да ви възложат пакет от услуги, които да осигурят заетост за екипите ви в продължение на месеци дори години.