Работи по тръбопроводи и метален обков по кораби в контекста на корабостроенето или кораборемонта

Дружество „Европа“ ви свързва с дружества, които търсят специалисти по тръбопроводи и метален обков в корабостроенето и кораборемонта. След това осигуряваме проследяване на проекта, без значение къде се намира корабостроителницата.

 

Търсените екипи от заварчици трябва да могат да извършват работите по всички тръбопроводи и метален обков в корабостроителните обекти. Те използват техники за заваряване MIG MAG / TIG.

Имат разрешителни, необходими за правилното изпълнение на работата: разрешителни 136/141 от DNV или BV.

 

Дружество „Европа“ се наема да намери проекти за монтаж на тръбопроводи/метален обков в корабостроителници във Франция/Европа. Клиентите, с които ви свързваме, може да са самите корабостроителници или доставчици на услуги на строителна площадка - дружества производители на тръбопроводи/метален обков. 

Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux Evropa-RV, Spécialiste des échanges internationaux

Предварителна изработка и монтаж на корабни тръбопроводи във Франция

Предлагаме ви да промотираме вашите екипи, специализирани в предварителната изработка на комплексни корабни тръбопроводни мрежи, независимо дали са в пътнически помещения или технически отсецина кораби в процес на изграждане (канализационни тръби, тръбопроводи за циркулация на течности...).

 

Проектите, по които можем да препоръчаме предприятието ви, може да включват: изграждане на системи за охлаждане на двигатели, мрежи за подаване на гориво, свързване на двигателя, системи за отвеждане на отпадни води (отходни води), системи за водоснабдяване ...

Освен това можем да ви предложим и проекти за предварителна изработка на тръбопроводи във вашите собствени цехове. След предварителната изработка монтажът може да се извърши на корабостроителната площадка по време на различните етапи от изграждането на кораба (панел/блокове/монтаж на борда).

 

По-рядко можем да предложим проекти за кораборемонт за подмяна на тръбопроводните мрежи: демонтаж и повторен монтаж. Това обаче са по-краткосрочни проекти.

 

Предварителна изработка и монтаж на елементи от металния обков на кораба във Франция

Предлагаме проекти за подизпълнение за корабен метален обков. Става въпрос за проекти за предварителна изработка и заваряване на различни елементи (парапети, стълбища, площадки, стълби, метални рейки...). Металният обков, произведен в цеха (във Франция/България/или Румъния според заявките на клиента) съгласно плановете и/или ISO, предоставени от възложителя.

 

След това могат да бъдат поискани и услуги по монтаж на тръбопроводи, на етапи панели/блокове или на борда, по време на изграждането на кораба.