Подизпълнител за корабни метални конструкции „МАЯК-К“ - предварителна изработка и предварителен монтаж на борда

„Маяк-К“ е дружество, основано през 2003 г. в гр. Бургас. „Маяк-К“ работи в сектора на корабостроенето и кораборемонта и е една от най-наложилите се компании в българското корабостроене.

 

С повече от 15 години опит в корабостроителния сектор, дружеството работи основно като подизпълнител за местните корабостроителници. Специализирано е в металните конструкции, корабното инженерство и предлага и цялостни услуги по монтаж и проектиране на механични и електрически системи. Освен това, фирмата разполага с цех за предварителна изработка.

Екипите на „Маяк-К“ се състоят от около 200 специалисти, които прилагат своите ноу-хау, технически умения и професионален опит на български и европейски корабостроителни обекти.

 

От 2014 г. „Европа РВ“ работи съвместно с „Маяк-К“ в процеса на интернационализация. Българското дружество започна дейността си във Франция в корабостроителниците „Атлантик“ в Сен-Назер. Екипът на „Маяк-К“ действа като подизпълнител 2-ти ранг, в извършването на работи по предварителна изработка (панели/блокове), предварително сглобяване на борда (заваряване, сглобяване, монтаж).

В резултат на ефективността и уменията на персонала, дружеството е утвърдило имиджа си на надежден партньор на френския корабостроителен пазар, който печели доверието на своите възложителите вече повече от 5 години. Към момента „Маяк-К“ разгръща дейността си в корабостроителниците в Сен-Назер.

 

За повече информация относно Маяк-К не се колебайте да се свържете с нас.