Подизпълнител в корабостроителната промишленост - проектиране, промишлен дизайн „СМАРТ ДИЗАЙН 2006“

„СМАРТ ДИЗАЙН 2006“ е българско дружество, основано в град Варна, България през 2006 година, което развива дейност в областта на корабостроителната промишленост и е специализирано в промишления дизайн, проектирането на кораби и промишленото сканиране.

 „СМАРТ ДИЗАЙН 2006“ е подизпълнител, който разполага с 43 проектанти, заети в различните отдели на дружеството (екипировка, тръбопроводи и ОВК, корпус). С изпълнени над 100 проекта, българското дружество предлага и решения в областта на инженерството и проектирането на машини (механични, термодинамични изчисления и др.), сглобяване на машини, 3D лазерно сканиране, екзекутивна документация.

Дружеството работи по стандарти на европейско и световно ниво, като предлага висококачествени решения, получили признанието на неговите български, американски, датски и норвежки партньори. Екипите на „Смарт Дизайн 2006“ са получили международно признание в проектирането на круизни кораби.

С подкрепата на „Европа РВ“, от 2019 година дружеството пристъпи към разширяване на дейността си във Франция посредством контакти с нови възложители, с оглед утвърждаването му в дългосрочен план като признат партньор във френския военноморски сектор.