Производител на екологични торове, обогатяване на почвата - „ГАЯГО“

„ГАЯГО“ е френско дружество, основано през 2011 г. със седалище в Сен-Мало. Предприятието се ръководи от 5 съдружници, работили в биотехнологичната индустрия/AG 'Tech. От самото си създаване „Гаяго“ внедрява решения за всички видове почви, изпитани и утвърдени от множество изследователи, фермери и технически центрове, което е позволило развиването на дистрибуторските им мрежи.

 

Дружеството работи предимно на френския и европейския пазар на органични селскостопански продукти като разработва комплексни почвени анализи, произвежда продукти за ребалансиране на почвата, както и биостимуланти и препарати за биологичен контрол.

 

Предлага 5 различни агрономически подхода в 11 новаторски продукта, използвани в земеделския сектор:

1) Физика и здраве на почвата

2) Естествена защита на семената

3) Хранене на корените

4) Хранене на листата

5) Защита на растенията

 

През 2018 г. „Гаяго“, съвместно с „Европа РВ“, желае да разшири търговската си дейност в Източна Европа – България и Румъния. Към момента френското дружество е установило контакт с няколко потенциални български и румънски  дистрибутори на земеделски продукти.

 

PЗа повече информация относно ГАЯГО, не се колебайте да се свържете с нас.