„ИХБ ШипДизайн“, подизпълнител в корабното инженерство

„ИХБ ШипДизайн“ е българско дружество, основано в гр. Варна, България през 2007 г. и е част от групата „Индустриален холдинг България“ (ИХБ). Специализирано в корабното инженерство („основен проект“ и „работен проект“), дружеството работи активно в сектора на корабостроителната промишленост.

Като основен участник на българския корабостроителен пазар, „ИХБ ШипДизайн“ започва дейността си в сътрудничество с най-голямата корабостроителница в България. Като едно от първите дружества, използващи 3D лазерно сканиране в проектите за преустройство на кораби дружеството се е утвърдило като важен подизпълнител на национално и международно ниво.

 

„ИХБ ШипДизайн“ има солидни препоръки на европейския и френския пазар (по-специално „STX Франс“). Дружеството предлага надеждни и компетентни екипи, а дейността му е насочена към инженерство - корпус, тръбопроводи, ОВК (3D моделиране, 3D лазерно сканиране, технически чертежи, документация на цеха, и др.).

 „Европа РВ“ започна сътрудничеството си с „ИХБ ШипДизайн“ в началото на 2018 г., в областта на инженерните работи по проекти за френски възложители. Качеството при изпълнението от страна на българското дружество довежда до последващо сътрудничество в редица други начинания. Принос за търговското развитие на „ИХБ ШипДизайн“ има и разрастващият се френски корабостроителен пазар. Към днешна дата българското дружество развива дейността си като основен изпълнител за  корабостроителници „Атлантик“.

 

За повече информация относно ИХБ ШипДизайн не се колебайте да се свържете с нас.