Подизпълнител за корабни метални конструкции „НЮ ПРОДЖЕКТ“ - работи по обшивката и предварителен монтаж

„НЮ ПРОДЖЕКТ“ е дружество, основано през 2005 г. в гр. Варна, България с основен предмет на дейност метални конструкции, поддръжка и ремонт на кораби. Дружеството има клон в Рига, Латвия.

От самото начало, „НЮ ПРОДЖЕКТ“ се  налага като значим сътрудник на  национални и чуждестранни корабостроителници. Като подизпълнител на най-големите български корабостроителници - и най-вече за „Булярд“  - „Ню проджект“ успява да затвърди позициите си благодарение на качеството на своите услуги. От началото на 2011 г., фирмата е член на Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК).

 

„Ню проджект“ изпълнява поръчки за риболовни кораби (траулери) за норвежки, финландски, шотландски възложители. Българското дружество разполага и с цех за заготовки.

Екипът на „Ню проджект“ се състои от 120 души, специализирани в металните конструкции - изграждане на обемни секции, монтаж и сглобяване на тръбопроводи, корпусни работи, предварителен монтаж на блокове и др.

Дружеството „Ню проджект“ е отворено към европейския пазар и желае да се развива във Франция. От 2015 г. работи съвместно с екипа на „Европа РВ“. Под ръководството на опитни екипни ръководители, персоналът на „Ню проджект“ изпълнява работи по монтаж на обшивката, предварителен монтаж и сглобяване на секции, предварителна изработка на блокове в корабостроителница „Атлантик“ в Сен-Назер.

 

Екипите на „Ню проджект“ са включени като подизпълнител от 2-ри ранг в изпълнението на работи по проекти на френските корабостроителници. „Ню проджект“ показва отлична способност за адаптиране към предизвикателствата на корабостроителната промишленост и е един от най-старите подизпълнители, предложен от екипа на „Европа РВ“.

 

За повече информация относно НЮ ПРОДЖЕКТ, не се колебайте да се свържете с нас.